Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

carolajn
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (…) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Osiecka i Przybora
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viadiedrunk diedrunk

June 07 2015

carolajn
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromborn2die born2die viaanorexianervosa anorexianervosa
carolajn
I gdzieś w środku był ten smutek, ta wiedza, że to i tak skończy się źle. Że ten ogień was spali. Że macie w sobie za dużo prądu, że on może porazić was samych.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
carolajn
"Za długi był nasz uścisk.
Dokochaliśmy się 
do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromrol rol viaanorexianervosa anorexianervosa
carolajn
I jeśli kiedykolwiek za mną zatęsknisz, to pamiętaj, ja nie uciekłam, to Ty pozwoliłeś mi odejść.
— taktaktak.
carolajn
Okazało się, że jest miły i zabawny. Nigdy wcześniej się tak nie czułam. Z żadnym z facetów, z którymi byłam. Jest niesamowity. Nie chcę go stracić. Dopiero co go znalazłam.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanorexianervosa anorexianervosa
carolajn
Pierwszy raz pokochałem kogoś naprawdę - i tak bardzo nie w porę, bardzo niepotrzebnie.
— R.Gert
carolajn
carolajn
5803 ec12 500
Świetlicki.

January 24 2015

carolajn
3317 b2d1
Reposted fromretaliate retaliate viaciasteczkowa ciasteczkowa
carolajn
Milczeć nie wolno. Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— Marek Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaheyjude heyjude
carolajn
1771 d760 500
Reposted fromNoirBlanc NoirBlanc viaMousie Mousie
carolajn
2137 4a4c 500
Reposted fromlittlefool littlefool viadiedrunk diedrunk
carolajn
carolajn

"- A czy ma pan w ogóle jakieś ludzkie uczucia?
- Mam.
- Na przykład?
- Głód.
- I co jeszcze?
- Nuda."

— Marek Hłasko
Reposted fromshar17666 shar17666 viadiedrunk diedrunk
carolajn
1449 ed1f
Reposted fromscorpix scorpix viadiedrunk diedrunk
6548 5741
Reposted fromtwice twice viadiedrunk diedrunk
carolajn
carolajn
carolajn
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaanorexianervosa anorexianervosa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl